CENTER ZA PROIZVODNJO IN STRUKTURO PROTEINOV

Vodja centra

Prof. dr. Dušan Turk

dusan.turk@ijs.si

Telefon: +386 1 4773 857

Faks: +386 1 4773 984

Poznavanje struktur makromolekul danes predstavlja osnovo razvoja novih zdravilnih učinkovin, tako malih molekul kakor tudi bioloških zdravil. Razpolaganje z zadostno količino čistih proteinov je torej osnova za uspešne raziskave molekularnih mehanizmov v biosferi od bakterij, preko rastlin do živali vključno s človekom, kar pride v poštev tako pri bazičnih kot tudi aplikativnih raziskavah.

Cilj infrastrukturnega centra za proizvodnjo in strukturo proteinov je podpora programu Strukturna biologija na odseku za Biokemijo, molekularno in strukturno biologijo in projektom, ki uporabljajo proteine v svojem raziskovalnem delu. Center je nastal na podlagi priporočila evalvatorske skupine Federacije Evropskih Biokemijskih Društev (FEBS) iz leta 2005, ki je ugotovila, da naše raziskovalno okolje nujno potrebuje enoto za proizvodnjo proteinov.

Center omogoča raziskovalcem sodelujočih programov in projektov sodelovanje tako z domačimi kakor tudi s tujimi raziskovalnimi inštitucijami. Proizvodnja proteinov in morebitno določevanje struktur torej ustvarjata pogoje za vrsto kompleksnih raziskav v raziskovalnem okolju, v katerem se prepletajo lokalne in regionalne raziskovalne skupine. Produkcija miligramskih količin proteinov v različnih ekspresijskih sistemih (bakterije, kvasovke, insektne in sesalske celice) je nujno potrebna za nadaljnje strukturne študije, ter študije molekularnih mehanizmov in interakcij.

Snemanje podatkov za določitev struktur makromolekul zahteva tudi uporabo specifične opreme dostopne na sinhrotronih (na primer v BESSY-Berlin, DESY-Hamburg, ESRF-Grenoblu in Parizu.

Ta center prejema sredstva samo za materialne stroške.